Göteborg Wind Orchestra uruppför ’Essentia’ och ’Verklärte faune’ @Hjo Kyrka

Göteborg Wind Orchestra uruppförde Essentia och Verklärte Faune i Hjo kyrka 23 jan 2013.

Essentia
för altflöjt och tre slagverk.
Steel marimbaphone och song bells kan bytas ut mot vibrafon.
Beställningsverk för GWO.

Jerker Johansson – dirigent
Göran Marcusson – altflöjt, crotales
Lars Eliasson – steel marimbaphone, cymbal
Jonas Larsson – vibrafon, triangel, crotales
Jakob Olofsson – song bells, tamtam

Verklärte Faune – arrangemang för blåsorkester (fl, ob, cl, fag, 2hrn, 2tp, tb, tub, slgv)

Konserten gavs också 24 jan 2013 i Kronhuset, Göteborg.