Solo

Fuoco

För toy piano solo och inspelad stämma med video. Fuoco är italienska och betyder Eld. Stycket är en beställning från Non-Piano/Toy Piano Weekend. Temat för konserten var Dawn of Humanity. Durata 5’00” 2022-01-13 Resonanzraum, Hamburg, Tyskland – Jennifer Hymer – uruppförande 2023-08-10 Kalvfestivalen, Kalv, Sverige – Jennifer Hymer

EAM

Itosqumo

För gitarr – komponerad augusti 2020. Datum för uruppförande ännu ej planerat. Durata 5’40” Computer rendering:  

Sasso

Solostycke för slagverk (vibrafon, marimba) och inspelad ljudstämma. Verket är tillägnat Jerker Johansson som också uruppförde det 20

EAM

Palimpsest

Solo för barockflöjt (Flute d’Amour [A=415Hz]) och EA. 2018-0-07 Iklectik, London – Carla Rees – uruppförande Palimpsest  är

Oceans of time

The transformed sound of a clock ticking – a timeless sound depicting anything else but timelessness. ”if present

Monologue I

flöjt – 2016 2016-03-07 German Evangelical Church i Aten, Grekland – Iwona Glinka – uruppförande Durata 1’20” Den

I Bengalen

Ett kort oboe-solo för Spökskepp, en föreställning med dikter och berättelser av Harry Martinsson. Medverkande – Göteborg Wind

¿Wohin? An Amazing Maze Thing

solo för valfritt träblåsinstrument – 2009 2009-06-27–28   Sony Center, Berlin – Anna Svensdotter (flöjt) – uruppförande 2009-06-27–28   Sony

Verklärte faune

Version 1 – piano – 1998 2004-03-11 Faenza, Italien – Stefano Malferrari/Ensemble Octandre – uruppförande 2013-11-16 Stenhammarsalen, Göteborg

Di lá dal fiume

Detta är en förkortad version av Di là dal fiume e tra gli alberi, för flöjt eller altflöjt.