Omnes Res Bonae

orgel – 1995
1995-06-08 Artisten, Göteborg – Stina Persson – uruppförande
1996-06-24 Christinae Kyrka, Göteborg – Stina Persson

Durata 5’00”

Omnes Res Bonae är latin och betyder Alla goda ting äro…
Tre är ett tal som spelat en avgörande roll i arbetet med detta stycke. Första tredjedelen är skrivet som en Trio, den sista som en koral med tre variationer. Det melodiska materialet är hämtat från 9 (3×3) koraler ur svenska koralboken. Detta är bara några exempel på tretalets användning. Kanske kommer stycket att få sällskap av ytterligare två någon gång i framtiden för att då bilda en svit om tre.