Passaic Falls

Version 1 – klarinett och violoncello
2019-04-02 University of Wisconsin, Green Bay – a very small Consortium – uruppförande

Version 2 – viola och violoncello

Version 3 – violin och basklarinett

Durata 0’30”

En miniatyr för två instrument. Ursprungligen tänkt att ackompanjera en visning av Passaic Falls (en kortfilm av Thomas Edison, 1896) vid en konsert för miniatyrstycken.

Version 1

Version 2

Version 3