Superman ’Bulleteers’

Ett kort smakprov på musik som var tänkt till ett projekt i Portland, Oregon, USA.
Ett antal Superman-filmer från 40-talet skulle visas med ny musik spelad live av en 15-mannaorkester. Tyvärr blev inte projektet av.
Filmen visar en skiss på en kort episod av ’Bulleteers’, inspelad med samplade instrument.