gitarr

’Oceans of Time’ @21st Century Guitar Conference, Indiana, USA

Gitarrversionen av mitt stycke ’Oceans of Time’ är utvalt till och kommer att presenteras på ’21st Century Guitar Conference’ Ball State University, Muncie, Indiana, USA, 17-20 mars, 2022.

The Guitar in Contemporary chamber music

The 3rd edition of the international interdisciplinary conference The 21st Century Guitar will be hosted in-person and virtually in collaboration with the International Guitar Research Centre (IGRC, University of Surrey).

The goal of this edition is to bring together academics, composers and performers from different fields who are interested in contemporary approaches to guitar research, sound production, composition, performance and pedagogy.


Time Flies

Version 1 – gitarr – 1998

Version 2 – vibrafon – 1998
2000-04-16 Glashuset Valand, Siren2000 – Olof Wendel – uruppförande
2004-10-21 La Manufactura Papelera, Buenos Aires, Argentina – Daniel Serale

Version 3 – flöjt, gitarr – 2018

Durata 5’30”

Inspirerad av en dikt av Tomas Tranströmer:
Mitt i livet händer att döden kommer
och tar mått på människan. Det besöket
glöms och livet fortsätter. Men kostymen
sys i det tysta.