Göteborg Wind Orchestra

Göteborg Wind Orchestra framför ‘Essentia’ och ‘Verklärte faune’ @Kronhuset

Göteborg Wind Orchestra framförde Essentia och Verklärte Faune i Kronhuset, Göteborg 24 jan 2013.

Essentia för altflöjt och tre slagverk (vibraphone, steel marimbaphone och song bells).
Beställningsverk för GWO.

dirigent – Jerker Johansson
altflöjt, crotales – Göran Marcusson
steel marimbaphone, cymbal – Lars Eliasson
vibrafon, triangel, crotales – Jonas Larsson
song bells, tamtam –  Jakob Olofsson

Verklärte Faune – arrangemang för blåsorkester (fl, ob, cl, fag, 2hrn, 2tp, tb, tub, slgv)

Konserten gavs också 23 jan 2013 i Hjos kyrka.