Verklärte faune

Göteborg Wind Orchestra framför ‘Essentia’ och ‘Verklärte faune’ @Kronhuset

Göteborg Wind Orchestra framförde Essentia och Verklärte Faune i Kronhuset, Göteborg 24 jan 2013.

Essentia för altflöjt och tre slagverk (vibraphone, steel marimbaphone och song bells).
Beställningsverk för GWO.

dirigent – Jerker Johansson
altflöjt, crotales – Göran Marcusson
steel marimbaphone, cymbal – Lars Eliasson
vibrafon, triangel, crotales – Jonas Larsson
song bells, tamtam –  Jakob Olofsson

Verklärte Faune – arrangemang för blåsorkester (fl, ob, cl, fag, 2hrn, 2tp, tb, tub, slgv)

Konserten gavs också 23 jan 2013 i Hjos kyrka.


‘Essentia’ & ‘Verklärte faune’ – first performance by Göteborg Wind Orchestra @Hjo Church

First performance of Essentia och Verklärte Faune by Göteborg Wind Orchestra in Hjo church, Sweden 23rd jan 2013.

Essentia
for alto flute and three percussion.
(Steel marimbaphone and song bells can be replaced by vibraphone)
Commissioned by GWO.

Jerker Johansson – conductor
Göran Marcusson – alto flute, crotales
Lars Eliasson – steel marimbaphone, suspended cymbal
Jonas Larsson – vibraphon, triangle, crotales
Jakob Olofsson – song bells, tamtam

Verklärte Faune – arrangement for wind orchestra (fl, ob, cl, fag, 2hrn, 2tp, tb, tub, perc)

The concert was also played 24th jan 2013 in Kronhuset, Göteborg, Sweden.