Polymnia

Polymnia

Symfoniorkester – 1998
1999-03-12 Musikhögskolan i Göteborg – dir. Per Borin – uruppförande

Durata 15’00”

Polymnia är dansens och mimens musa i den grekiska mytologin. Namnet är en sammandragning av poly och hymnia, vilket betyder ”många sånger”. Stycket Polymnia består av tre parallella former/skikt som har olika skeenden och olika uppfattningar om tiden/tempot.
I den senare tredjedelen får för en stund endast den ena formen råda och visar då fram ett mindre komplext ansikte. Talen 3-5-7-9 och deras proportioner i förhållande till varandra spelar en avgörande roll för såväl formernas utveckling och som tonmaterialets utformning. Det senare är dessutom en balansgång mellan å ena sidan tongrupper som hör hemma i många dur-tonarter samtidigt och å andra sidan tongrupper som inte hör hemma i någon dur-tonart alls.
De olika instrumenten söker hela tiden efter nya medspelare för att bilda olika små ensembler inom orkestern. Dessa flyter mellan de tre olika skikten och är på så sätt en gemensam nämnare för dessa.

Några smakprov: