Wind In My Ears

Kvartett i tre satser för träblås – oboe, klarinett, fagott, basklarinett – 1996
1996-05-24 Christinae Kyrka, Göteborg – uruppförande

Stycket är uppbyggt kring kontrasten mellan kort och långt. Den första satsen är kort med i huvudsak långa notvärden; den sista är också kort men med korta notvärden. Mittensatsen är lång med en blandning av korta och långa toner.
Det finns ett tema som varieras genom stycket – ett slags variationsverk i tre satser.
Titeln anknyter till instrumentens natur.