EAM

Fuoco

För toy piano solo och inspelad stämma med video. Fuoco är italienska och betyder Eld. Stycket är en beställning från Non-Piano/Toy Piano Weekend. Temat för konserten var Dawn of Humanity. Durata 5’00” 2022-01-13 Resonanzraum, Hamburg, Tyskland – Jennifer Hymer – uruppförande 2023-08-10 Kalvfestivalen, Kalv, Sverige – Jennifer Hymer

EAM

Sasso

Solostycke för slagverk (vibrafon, marimba) och inspelad ljudstämma. Verket är tillägnat Jerker Johansson som också uruppförde det 20

EAM

Spökskepp

Elektroakustiskt ljudlandskap – 2014 2014-12-02 Hagakyrkan Göteborg Wind Orchestra, dir. Jerker Johansson

Liquidance

video, EAM – 2010 2010-12-23 Sounding December, Levande Musiks julkalender på internet – uruppförande 2012-10-12 Based On A

EAM