Sasso

Solostycke för slagverk (vibrafon, marimba) och inspelad ljudstämma.
Verket är tillägnat Jerker Johansson som också uruppförde det 20 okt 2018 i Ale Kulturrum.

Sasso (italienska för ”sten”) är ett utforskande av stenens klangvärld. Tillsammans med träet i marimban och metallen i vibrafonen blir det till en trio för tre material.
Tonerna som spelas av slagverken är ”destillerade” ur en inspelning med stenljud. De vid första åhörandet tonlösa ljuden innehåller fragment av toner som sedan fogats samman till ett längre sammanhang.