Di lá dal fiume e tra gli alberi

Di là dal fiume e tra gli alberi (Across the river and into the woods) – titeln är hämtad från en roman av Hemingway. Det centrala temat i romanen är döden och historien berättas genom återblickar och olika lager av symbolik.

Styckets melodi är summan av flera lager av teman från några av mina tidigare kompositioner. De underliggande lagren upprepas med varierande tidsförskjutningar och olika skeenden lyser igenom det översta, ljudande skiktet. I stycket används alternativa grepp för att klangligt rytmisera enstaka toner och på sätt och vis få en tredimensionell upplevelse av en ton. De olika klangliga varianterna blir som olika sidor av tonerna.

Stycket skrevs till Ann Elkjär som också uruppförde det 2001-03-28 i Konsertsalen, Artisten, Göteborg.

En kortare version för altflöjt gick till final i en kompositionstävling anordnad av ensemble Rarescale/Carla Rees och Royal College of Music i London 2004.

Ann Elkjär | 2001-03-28: