Di là dal fiume

’Di là dal fiume’ till final i kompositions-tävling @Royal Collage of Music

rarescale/RCM – alto flute composition competition – London 8 juli 2004

Verket Di là dal fiume för altflöjt uttaget till final i kompositionstävling anordnad av ensemblen rarescale i samarbete med Royal Collage of Music.

Carla Rees – altflöjt

Mer info om Di là dal fiume här!Övriga musiker på konserten:

Kerry Young – piano
Michael Oliva – elektronik
Clare Jefferis – alt- och basflöjt
Matt West – slagverk
Gabi Swallow – cello
Emma Hancock – violin
Natalie Raybould – sopran

På konserten spelades också verk av Karen Gourlay, Juan Maria Solare, Lorenz Dangel, Patrick Nunn, Paul Rhys, Jon Jeffrey Grier, Darleen Cowles Mitchell, Andrian Pertout, Tasos Stylianou and Marc Yeats.

Di lá dal fiume e tra gli alberi

Di là dal fiume e tra gli alberi (Across the river and into the woods) – titeln är hämtad från en roman av Hemingway. Det centrala temat i romanen är döden och historien berättas genom återblickar och olika lager av symbolik.

Styckets melodi är summan av flera lager av teman från några av mina tidigare kompositioner. De underliggande lagren upprepas med varierande tidsförskjutningar och olika skeenden lyser igenom det översta, ljudande skiktet. I stycket används alternativa grepp för att klangligt rytmisera enstaka toner och på sätt och vis få en tredimensionell upplevelse av en ton. De olika klangliga varianterna blir som olika sidor av tonerna.

Stycket skrevs till Ann Elkjär som också uruppförde det 2001-03-28 i Konsertsalen, Artisten, Göteborg.

En kortare version för altflöjt gick till final i en kompositionstävling anordnad av ensemble Rarescale/Carla Rees och Royal College of Music i London 2004.

Ann Elkjär | 2001-03-28: