Shadow Dance

Version 1 – marimba, gitarr, slagverk – 2000
2001-10-12 Konsertsalen, Artisten, Göteborg – Göteborgs Kammarsolister – Uruppförande

Version 2 – marimba, klarinett, slagverk – 2002
2003-02-06 St. Pauls Hall, Huddersfield, UK – Catalyst Ensemble – Uruppförande

Version 3 – flöjt, violin, viola, violoncello, basklarinett, piano – 2004
2012-12-15 Lilla scenen, Operan, Göteborg – Midvintermusik Festivalen – Uruppförande
2019-04-07 Community Church of Boston, USA – Boston New Music Initiative – USA-premiär

Durata ca 6’30”

Gitarren (klarinetten, ver. 2&3) har huvudstämman i stycket som består av tre sammanvävda delar. Melodin har sitt ursprung i tre enkla och mycket korta strofer som gradvist har förlängts genom att infogas i sig själv om och om igen i flera olika lager.
Genom att använda en teknik jag kallar prismatisk kanon sprids huvudstämman likt ljus genom ett prisma. På så vis skapas två projektioner (skuggor) som flankerar melodin.
Den ena spelas av slagverket (pianot, ver. 3) och den andra av marimban (flöjt, violin, viola och cello). Dessa har en mer kommenterande karaktär och kontrasterar huvudstämman som stadigt rör sig framåt.

Göteborgs Kammarsolister:
Noter finns på