Obiter Dictum

Obiter Dictum

Stråkorkester (5,4,3,2,1) – sommaren 1997
1997-10-17 Konserthuset, Blomdahlsalen, Växjö – Musica Vitae – uruppförande
1997-10-18 Artisten, Göteborg – Musica Vitae

Durata 11’00”

Komponerat till Musica Vitae.

Vid betraktande av en mosaik på mycket nära håll ser man bara de enskilda bitarna, kanske bara några enstaka få. Allteftersom man avlägsnar sig ser man att bitarna tillsammans bildar nya enheter. Samtidigt är de fortfarande synliga var för sig. Ytterligare lite längre bort är bitarna inte längre urskiljbara. Komplexa strukturer blir enkelhet och bildar tillsammans med andra enkelheter nya komplexa strukturer. Detta pågår kontinuerligt under tiden man kommer allt längre och längre bort. På samma sätt fungerar musiken, men här spelar tempot samma roll som betraktelseavståndet.
Även ur andra aspekter har relationen komplexitet/enkelhet i olika lager haft stor betydelse vid tillblivelsen av verket.
Obiter Dictum betyder ”i förbigående sagt”.