’¿Wohin? An amazing maze thing’ uruppförs @Live Elevator Music i Berlin

27-28 juni 2009 | Sony Center | Berlin

¿Wohin? An amazing maze thing uruppförs av Anna Svensdotter och Thomas Jäderlund.
Verket är en beställning från Levande Musik och Musik i Väst.

15 verk, beställda av västsvenska tonsättare, uruppfördes i en av glashissarna i Sony Center, Potsdamer Platz, Berlin.
Efter succén Live Elevator Music under Bok & Bibliotek i Göteborg 2008, där 11 nyskrivna musikstycken uruppfördes i Hotel Gothias glashiss, rakt i öronen på hissåkarna, tar föreningen Levande Musik nu nästa steg med Live Elevator Music Berlin!
Verken är 30 sekunder långa, och räcker under en hisstur från nedersta till översta våningen.
Evenemanget ingår i ”Schweden für Jeden”, svenska ambassadens i Berlin kulturvecka, där svensk kultur presenteras inför Sveriges ordförandeskap i EU.

Mer info om ¿Wohin? An amazing maze thing här!

Här är en film som presenterar båda projekten:


Medverkande kompositörer:
Fredric Bergström, Lars Carlsson, Andreas Eklöf, Anna Eriksson, Lei Feng Johansson, Mikael Forsman, Anna Gustavsson, Peter Hansen, Mats O Hansson, Mansoor Hosseini, Tomas Hulenvik, Masi Madani, Per-Anders Nilssson, Anne Pajunen, Lisen Rylander Löve