Palimpsest

Solo för barockflöjt (Flute d’Amour [A=415Hz]) och EA.
2018-0-07 Iklectik, London – Carla Rees – uruppförande

Palimpsest  är en handskrift, vanligtvis på pergament, vars text skrapats och tvättats bort för att ersattas med en ny.
De inspelade ljuden är manipulerade skrapljud och tanken är att det finns två tonala lager (pentatoniskt/durskalan) – man rör sig gradvis från det pentatoniska till durskalan.
På slutet spelas den korta melodi som ligger till grund för hela stycket.

Noterna finns att köpa här – Tetractys Publishing

Från uruppförandet: