London

Palimpsest

Solo för barockflöjt (Flute d’Amour [A=415Hz]) och EA.
2018-0-07 Iklectik, London – Carla Rees – uruppförande

Palimpsest  är en handskrift, vanligtvis på pergament, vars text skrapats och tvättats bort för att ersattas med en ny.
De inspelade ljuden är manipulerade skrapljud och tanken är att det finns två tonala lager (pentatoniskt/durskalan) – man rör sig gradvis från det pentatoniska till durskalan.
På slutet spelas den korta melodi som ligger till grund för hela stycket.

Noterna finns att köpa här – Tetractys Publishing

Från uruppförandet:


’Di là dal fiume’ till final i kompositions-tävling @Royal Collage of Music

rarescale/RCM – alto flute composition competition – London 8 juli 2004

Verket Di là dal fiume för altflöjt uttaget till final i kompositionstävling anordnad av ensemblen rarescale i samarbete med Royal Collage of Music.

Carla Rees – altflöjt

Mer info om Di là dal fiume här!Övriga musiker på konserten:

Kerry Young – piano
Michael Oliva – elektronik
Clare Jefferis – alt- och basflöjt
Matt West – slagverk
Gabi Swallow – cello
Emma Hancock – violin
Natalie Raybould – sopran

På konserten spelades också verk av Karen Gourlay, Juan Maria Solare, Lorenz Dangel, Patrick Nunn, Paul Rhys, Jon Jeffrey Grier, Darleen Cowles Mitchell, Andrian Pertout, Tasos Stylianou and Marc Yeats.