Flute solo

Palimpsest

Solo för barockflöjt (Flute d’Amour [A=415Hz]) och EA.
2018-0-07 Iklectik, London – Carla Rees – uruppförande

Palimpsest  är en handskrift, vanligtvis på pergament, vars text skrapats och tvättats bort för att ersattas med en ny.
De inspelade ljuden är manipulerade skrapljud och tanken är att det finns två tonala lager (pentatoniskt/durskalan) – man rör sig gradvis från det pentatoniska till durskalan.
På slutet spelas den korta melodi som ligger till grund för hela stycket.

Noterna finns att köpa här – Tetractys Publishing

Från uruppförandet:


’Monologue I’ uruppförs av Iwona Glinka @Aten

Iwona Glinka uruppför solostycket Monologue I.
Plats: German Evangelical Church i Aten, Grekland.
2016-03-07.

Konserten ingår i serien Fifteen-Minutes-of-Fame.

Mer info om Monologue I här!

På konserten uruppfördes också stycken av Aaron Alter, Rodrigo Baggio, Erik Branch, Dario Cebic, James Erber, Héctor Oltra García, Anicia Kohler, Nuno Moura, Dana Dimitri Richardson, Francesco Sclafani, Juan María Solare, Stamatia Statherou, Blair Whittington and Christopher M. Wicks.