Tangram – A Musical Puzzle For Two Instruments

Tillägnat Duo Gelland som också uruppförde det 2001.

Tangram är inspirerat av det kinesiska pusslet med samma namn. En kvadrat delad i sju delar med olika storlekar och former. Kvadrater, trianglar och romber som kan sättas samman på i stort sett oändligt antal sätt. Figurerna som bildas kan vara såväl föreställande som abstrakta.
Här har musikerna fått sju bitar var, att placera (spela) i vilken ordning de så önskar. De får dessutom lägga in en paus av godtycklig längd mellan bitarna. Gemensamt för båda stämmorna är att man har samma puls att förhålla sig till.
”Läggandet” av pusslet kan göras antingen så att man i förväg provar olika kombinationer och bestämmer en variant att framföra (ett slags kompositionsarbete), eller så tar man slumpen till hjälp för att bestämma en ordning på bitarna för att sedan vid framförandet låta stundens ingivelse avgöra mellanrummen mellan delarna; ett mer improvisatoriskt förhållningssätt.
Det finns i princip ett nästan oändligt antal sätt att framföra verket på. Man kan därför alltid spela en ny version. Varje gång samma men ändå nytt.

Den första versionen av Tangram gjordes för två violiner men efterhand har jag gjort versioner av stämmorna för fler instrument. I dagsläget finns stämmor för viola, flöjt, altflöjt och gitarr. Variationsmöjligheterna har alltså utökats så att man kan framföra stycket med flera olika instrumentkombinationer.

I båda inspelningarna nedan har Duo Gelland låtit publiken blanda delarna.


Noter finns på