Tangram

’Tangram’ [alto flute/guitar] uruppförande av Rarescale @All Saints Church, London

All Saints Church, London, 23 Mars 2009.

Uruppförande av altflöjt/gitarrversionen av Tangram – A Musical Puzzle for two instruments.

Ensemble Rarescale:
Carla Rees – altflöjt
David Black – gitarr

Rarescale är en londonbaserad nutida musik ensemble med varierande besättning som i huvudsak spelar ny repertoar där alt- och basflöjt ingår.

Mer om Tangram här!

 

’Tangram – A Musical Puzzle For Two Violins’ uruppförande av Duo Gelland

Uruppförande av Tangram – a Musical Puzzle for Two Violins.

Konsert med Duo Gelland på Artisten, Musikhögskolan i Göteborg 18 nov 2001.

violin – Cecilia Gelland och Martin Gelland

Mer info om Tangram här!

På konserten spelades också musik av Håkan Larsson, Olov Franzén, Erik Förare, Allan Pettersson och Anders Hultqvist.
En konsert arrangerad av föreningen Levande Musik.

Programblad:
Affisch - Duo Gelland - Artisten ver1

Tangram – A Musical Puzzle For Two Instruments

Tillägnat Duo Gelland som också uruppförde det 2001.

Tangram är inspirerat av det kinesiska pusslet med samma namn. En kvadrat delad i sju delar med olika storlekar och former. Kvadrater, trianglar och romber som kan sättas samman på i stort sett oändligt antal sätt. Figurerna som bildas kan vara såväl föreställande som abstrakta.
Här har musikerna fått sju bitar var, att placera (spela) i vilken ordning de så önskar. De får dessutom lägga in en paus av godtycklig längd mellan bitarna. Gemensamt för båda stämmorna är att man har samma puls att förhålla sig till.
”Läggandet” av pusslet kan göras antingen så att man i förväg provar olika kombinationer och bestämmer en variant att framföra (ett slags kompositionsarbete), eller så tar man slumpen till hjälp för att bestämma en ordning på bitarna för att sedan vid framförandet låta stundens ingivelse avgöra mellanrummen mellan delarna; ett mer improvisatoriskt förhållningssätt.
Det finns i princip ett nästan oändligt antal sätt att framföra verket på. Man kan därför alltid spela en ny version. Varje gång samma men ändå nytt.

Den första versionen av Tangram gjordes för två violiner men efterhand har jag gjort versioner av stämmorna för fler instrument. I dagsläget finns stämmor för viola, flöjt, altflöjt och gitarr. Variationsmöjligheterna har alltså utökats så att man kan framföra stycket med flera olika instrumentkombinationer.

I båda inspelningarna nedan har Duo Gelland låtit publiken blanda delarna.


Noter finns på