’Tangram’ [alto flute/guitar] uruppförande av Rarescale @All Saints Church, London

All Saints Church, London, 23 Mars 2009.

Uruppförande av altflöjt/gitarrversionen av Tangram – A Musical Puzzle for two instruments.

Ensemble Rarescale:
Carla Rees – altflöjt
David Black – gitarr

Rarescale är en londonbaserad nutida musik ensemble med varierande besättning som i huvudsak spelar ny repertoar där alt- och basflöjt ingår.

Mer om Tangram här!